EU

En fråga om EU, vara kvar eller lämna, kräver en omfattande diskussion och beslutas av medlemmarna.

Det är angeläget att väga för och emot. En utredning om detta bör därför tillsättas som ger skälen till att vara kvar och skälen till att lämna med konsekvenser av ett uttåg.

EU framhålls som ett fredsprojekt men i framtiden kan vi ana satsningar på EU-armé och utveckling av såväl stridsmaterial som en militär organisation som mycket väl kan omfatta alla i EU och ställa krav på alla EU-länder och det i sin tur kan påverka hur EU förhåller sig till tredje världen och krav på dem för att ge stöd.

Sverige står nu på tröskeln till EU, inte fullt med.  Den gemensamma valutan borde vara en viktig punkt för ett fortsatt medlemskap. Vi kan idag vara tacksamma för att Sveriges politiker beslöt att avvakta.

En avvaktande strategi är i praktiken samma sak som att ”vi väntar och ser om detta håller”. Det försvarar att Sverige vid en ohållbar situation kan lämna EU. Ett sådant läge kryper nu allt närmare då det visar sig att flera länder inom EU inte klarar minsta gemensamma nämnare som innebär en gräns för underskott. I början av 2013 är det inte många fler än Sverige som håller sig inom budgetramarna.

I vilket annat sammanhang som helst skulle företaget EU likviderats för länge sedan. Och det blir bara värre. Flera länder (Italien, Spanien, Portugal och även i viss mån Irland) befinner sig på randen till konkurs och Grekland har redan gjort statskonkurs. Frankrike och Tyskland har passerat den tillåtna gränsen för budgetunderskott. EU kärnan står inför kollaps.

Ett förslag är att Sverige istället lämnar EU och återgår till tidigare handelsöverenskommelser med Europa före EU, på samma sätt som Norge idag har.

Sveriges politiska partier om EU.

Europeisk EU-opinion för att lämna EU blir allt starkare i flera länder.

Diskussion om ekonomiska anledningar till uttåg ur EU.

I det senaste förslaget (2012) till ”box” föreslås Sveriges EU-avgift öka från 31 till ca 36 mdr kronor, och den svenska rabatten minska från 4,7 mdr till under en miljard kr netto. Samtidigt föreslås Storbritannien få behålla sin rabatt och Tyskland och Hollands rabatter föreslås öka relativt budet i förra ”boxen”.
Att Sveriges EU-avgift kan öka beroende på att avgifterna relateras till BNP/BNI och att Sveriges BNP/BNI har ökat rejält sedan 2004, det får vi nog acceptera. Men att vi behandlas så illa som nu föreslås vad gäller vår rabatt, det är helt oacceptabelt och måste förändras. Koppling kan/bör också ske till att våra återflöden till landsbygdsutveckling, glesbygd och miljö höjs.

Vad EUs ordförande Herman Van Rompuy vill åstadkomma med sitt skambud till Sverige är sannolikt att Sverige ska tona ner sin envetna kamp för lägre EU-budget och jordbruksstöd. (Staffan Danielsson Riksdagsman för Centern)

Demokraterna skiljer sig från det nationalistiska SD och det kollektivistiska V och bygger sitt uttåg på saklighet i ekonomiska frågor. För att inte kasta de EU-kritiska väljarna i armarna på ur demokratisk synpunkt tvivelaktiga partier behövs ett ”socialliberalt” alternativ.

– Euron har visat sig vansklig och Sverige kommer liksom Storbritannien inte att få inhemskt stöd för att anamma denna valuta.
– En EU bank för att hålla länder under armarna som inte klarar sin ekonomi gagnar inte Sverige. Sverige har valt att hålla sig utanför även där. Vilket är kongenialt med att inte blanda sig i Euron utan att istället hålla kronan fri.
– Negativt handelsutbyte där Sverige varje år har ett minus på över 30 miljarder kronor motsvarande räntan på statsskulden. Dessa pengar skulle göra mer nytta i Sverige.
– Centralstyrt EU. EU har omvandlat nationer till bidragssökare och därmed närmat sig den centraliserade planstyrning som Sovjet misslyckades med.
– Neutralitet. Sverige ska inte blandas in i krigskonflikter utanför Sveriges gränser. Det är direkt kontraproduktivt mot ambitionen att också ha en utåtriktad internationell diplomatprofil.
– Möjligen bör vi istället fundera över en Nordisk Union. Norge har sagt nej till att försvara Sverige om Sverige blir angripet. Det är en allvarlig signal.
– Just nu sker lönesänkningar för alla som redan har låga löner. Vi är på väg mot ett slavsamhälle. Den enda agendan i det är att berika de redan rika.

BP 17 jan 2013

%d bloggare gillar detta: