Värnplikt

Det bör återinföras en allmän värnplikt inte nödvändigtvis för vapentjänst men för civil beredskap. Den bör omfatta män och kvinnor och den bör samordnas med organisationer som Röda Korset, Läkare över gränser mm.

Avskaffande av allmän värnplikt innebär att det militära försvaret byggs på dem som är intresserade och söker sig dit. Vi får en yrkesarmé.

Allmän värnplikt gav unga män en utbildning och träning i grundläggande organisering och vård av egen utrustning, från att bädda säng till att putsa skor och hålla sina vapen i sådant skick att de kunde användas.Värnpliktiga fick också träning i samarbete och att lita på varandra. Till det negativa hörde en auktoritär drill och ett för de allra flesta meningslöst marscherande. Avsikten med detta var att få fram orderlydande soldater beredda att utsätta sig för livsfara och försvara landet. Det var en gammaldags uppfostran med mer piska än morot.

Det man kan kritisera hos den gamla värnplikten och hos den nya yrkesarmén är att utbildningen tar sin utgångspunkt i gammaldags krigföring.
Hoten torde snarare var infiltration och terrorism. Som kan komma även innifrån. Se Breivik. Ett svenskt försvar skulle därför framför allt röra ett samhälle i en katastrof och krissituation.

Under början av 2000-talet var värnpliktssystemet utbyggt och utgjorde en del i den svenska totalförsvarsplikten, där även civilplikt ingick. Pliktsystemet byggde på 1901 års system, och övningstiden var mellan 80 och 450 dagar beroende på befattning. Från 2007 genomförde alla mönstringsskyldiga män ett lämplighetstest via Internet; baserat på detta kallades vissa av dem till mönstring. Kvinnor kunde begära att få genomföra en antagningsprövning som motsvarade mönstringen. I samband med att Försvarsmakten omstrukturerades med försvarsbeslutet 2000 och försvarsbeslutet 2004, togs allt färre män ut för värnplikt. År 2009-2010 var det endast cirka 5000 män som ansågs lämpliga för militärtjänst.

Behovet av en utbildning av ungdomen för ett samhällsansvar är angeläget
Detta skulle gälla både män och kvinnor.
Det skulle också ”påskynda” integration av invandrare.

%d bloggare gillar detta: